Browse stories tagged as Interracial Sex

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife - Pang-Apat Na Labas

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife - Pang-Apat na labas author: cloud9791 Mga Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibuga...

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife - Pangatlong Labas

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife - Pangatlong labas author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan. Ist...

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife - Pangalawang Labas

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife - Pangalawang labas author: cloud9791 © 2017 cloud9791. This story may not be reproduced in any m...

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife (Pang-Pitong Labas)

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife (Pang-Pitong Labas) author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan lang....

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife (Pang-Anim Na Labas)

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife (Pang-Anim na labas) author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan lang...

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife - Pang-Limang Labas

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife - Pang-Limang labas author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan lan...

Dog Stud

Written by Mr.M on

Holy shit!Parang nagkatoto ang kaniyang kanina pang inaasam na mangyari.Salamat sa kaniyang aso na si Damian. 'Uhum!' 'Huh?!Oh my God!Uh...it's not wh...

Dog Stud

Written by Mr.M on

'So how do these 2 start their breeding?' 'Uhhh...You hold on to Rita and have her be facing you,while I manouver Damian to her rear.My dog will first...

Dog Stud

Written by Mr.M on

'BLIDIT!' Nilingon niya ang kaniyang narinig.Binasa yung txt msg sa kaniyang CP.Sumimangot at iiling iling sa sarili niya.Sa lahat pa nang pagkakataon...

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife (Pang-Siyam Na Labas)

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife (Pang-Siyam na Labas) author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan l...

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife (Pang-Walong Labas)

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife (Pang-Walong Labas) author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan lang....

Iiputan Ka Nyan Sa Ulo: Tanya The SlutWife (X)

Written by 9791cloud on

Iiputan ka nyan sa Ulo: Tanya the SlutWife (Pang-Sampung Labas) author: cloud9791 Paalala : Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan la...