Stories tagged as sheenyu

Enslaved Mind (Chapters 21-26)

CHAPTER 21 Stalker Mom "HIJA, baka mahipan ka ng masamang hangin at hindi mo na maigalaw 'yang leeg mo," tudyo kay Monique ng kanyang Yaya Mercy. Ngum...

Read more