Stories tagged as superpowers

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika-Dalawampu)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika-Dalawampu) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to any...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Labing-Walo)

Pang-Akit ng Probinsya (parte ika Labing-Walo) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to a...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Dalawa)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Dalawa) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblan...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika-Anim)

author: cloud9791 “Hmmmmm.... Kahit Ano... Sigei...” sabay talikod uli nya. Tinuloy ko naman uli ang pagpunta sa may igiban ng tubig. Wiiiwiiiiwww...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Lima)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Lima) author: cloud9791 Cover Picture is a FanArt/owned/and credits to: Dan Alfonzeta Luague Names and p...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Apat)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Apat) author: cloud9791 Cover Picture is a FanArt/owned/and credits to: Dan Alfonzeta Luague Names and p...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Tatlo)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Tatlo) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblanc...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Tatlumpu't-Isa)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Tatlumpu't-Isa) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance t...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika-Tatlumpu)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika-Tatlumpu) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyo...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-SiyaM)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-SiyaM) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblanc...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Walo)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Walo) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Pito)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Pito) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Anim)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Dalawampu't-Anim) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Tatlumpu't-Dalawa)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Tatlumpu't-Dalawa) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblanc...

Read more

Pang-Akit Ng Probinsya (parte Ika Tatlumpu't-Tatlo)

Pang-Akit ng Probinsya (parte Ika Tatlumpu't-Tatlo) author: cloud9791 Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance...

Read more