Beautiful Mind

Beautiful Mind has nothing to say.

All Entries of Beautiful Mind

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 5 (Last Chapter)

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 5 (Last chapter)   PAUNAWA: Ang kuwentong ito ay totoong naganap sa buhay ng pinsan ko na ang karakter

Continue Reading

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 4

ANG KA “SKYPE” NI PINSAN SA BAGUIO – Part 4     PAUNAWA: Ang kuwentong ito ay totoong naganap sa buhay ng pinsan ko na ang karakter ay si

Continue Reading

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 3

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 3   PAUNAWA: Ang kuwentong ito ay totoong naganap sa buhay ng pinsan ko na ang karakter ay si Marcus k

Continue Reading

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 2

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 2   PAUNAWA: Ang kuwentong ito ay totoong naganap sa buhay ng pinsan ko na ang karakter ay si Marcus k

Continue Reading

ANG KA “SKYPE” NI PINSAN SA BAGUIO – Part 1

ANG KA "SKYPE" NI PINSAN SA BAGUIO – Part 1   PAUNAWA: Ang kuwentong ito ay totoong naganap sa buhay ng pinsan ko na ang karakter ay si Marcus k

Continue Reading
i