´╗┐

Bulik2013

I am a 42 yrs old guy, who loves to cook filipino dishes.

All Entries of Bulik2013

Bangungot Ng Nakaraan 6

PAALALA:Naglalaman ng mga salitang may kabastusan at may tema ng karahasan, tanging mga nasa hustong gulang lamang na labing walong taon pataas ang pi

Continue Reading

Bangungot Ng Nakaraan 5

PAALALA:Naglalaman ng mga salitang kabastusan at my tema ng karahasan, tanging mga nasa hustong gulang na labingwalong taon pataas lamang ang pinahihi

Continue Reading

Bangungot Ng Nakaraan 4

PaalalaNaglalaman ng mga salitang kabastusan, at may tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang na labing walong taon pataas lamang ang pinahi

Continue Reading

Bangungot Ng Nakaraan 3

 PaalalaNaglalaman ng mga salitang kabastusan, at my tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang na labing walong taon pataas lamang ang pinah

Continue Reading

Bangungot Ng Nakaraan 2

PAALALANaglalaman ng mga salitang kabastusan, at may tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang lamang na labing walong taon pataas ang pinahi

Continue Reading

Bangungot Ng Nakaraan

PAUNAWA:Naglalaman ng mga salitang kabastusan at may tema ng karahasan.Tanging may edad labing walong taon pataas lamang ang pinahihintulutan na magba

Continue Reading
i