All stories of bulik2013

Bangungot Ng Nakaraan 6

PAALALA: Naglalaman ng mga salitang may kabastusan at may tema ng karahasan, tanging mga nasa hustong gulang lamang na labing walong taon pataas ang p...

Read more

Bangungot Ng Nakaraan 5

PAALALA: Naglalaman ng mga salitang kabastusan at my tema ng karahasan, tanging mga nasa hustong gulang na labingwalong taon pataas lamang ang pinahih...

Read more

Bangungot Ng Nakaraan 4

Paalala Naglalaman ng mga salitang kabastusan, at may tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang na labing walong taon pataas lamang ang pinah...

Read more

Bangungot Ng Nakaraan 3

Paalala Naglalaman ng mga salitang kabastusan, at my tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang na labing walong taon pataas lamang ang pinahi...

Read more

Bangungot Ng Nakaraan 2

PAALALA Naglalaman ng mga salitang kabastusan, at may tema ng karahasan. Tanging mga nasa hustong gulang lamang na labing walong taon pataas ang pinah...

Read more

Bangungot Ng Nakaraan

PAUNAWA: Naglalaman ng mga salitang kabastusan at may tema ng karahasan.Tanging may edad labing walong taon pataas lamang ang pinahihintulutan na magb...

Read more