Full House

Full House has nothing to say.

All Entries of Full House

LIMANG ALAS TATLONG SANTO

Admins, request to post pulot story, for holy week lang naman. Mukhan walang mag post ng erotic this week.   LIMANG ALAS TATLONG SANTO (Ni AMADO V

Continue Reading

TIWALA Bk2 – Ch. 4 JENNY

TIWALA Bk2 – Ch. 4 JENNY Rest first today ... and tomorrow we will have fun the whole day ... sabi ni Richard .... Well fun will not be complete

Continue Reading

TIWALA Bk2 – Ch. 3 Sa Teritoryo Ni Elmer

TIWALA Bk2 – Ch. 3 SA TERITORYO NI ELMER (Paalala: Ang pangalan na Arcadio na ang pangalan ni Richard mula sa kapitulo na ito ... may pailan ilan

Continue Reading

TIWALA Bk2 – Ch. 2 Bagong Anyo "ARCADIO"

TIWALA Bk2 – Ch. 2 BAGONG ANYO "ARCADIO" Mahabang istorya sir ... Handa akong makinig habang kumakain tayo Richard ... Eh kung ganoon handa din

Continue Reading

TIWALA Bk2 – Ch. 1 HOME

TIWALA Bk2 – Ch. 1 HOME Sa Unang serye ... ang Tiwala ni Arianne kay Richard ay nawala dahil may lumason sa kanyang isipan sa pamamagitan ng mga p

Continue Reading

TIWALA 18 – THE TRUTH HURTS & EPILOGUE

TIWALA 18 – THE TRUTH HURTS & EPILOGUE Nasalo naman agad ni Luis at ni Joy si Arianne ng patumba na ito. Naku naman ... ang ba itong nangyaya

Continue Reading

TIWALA 17 – Nagwala Si Elmer, Pati Na Si Nestor

TIWALA 17 – NAGWALA SI ELMER PATI SI NESTOR Nakarating na si Richard sa building ng kumpanya nila ... agad na nagtungo sa HR Dept. na nasa first f

Continue Reading

TIWALA 16 – Nagwala Si Arianne

TIWALA 16 – NAGWALA SI ARIANNE Umaga ng Martes ... alas nuwebe ng umaga ... sa departamento nila Luis ... kausap niya si Richard na nagpunta din n

Continue Reading

TIWALA 15 – Inihain Na Ang Kaso

TIWALA 15 – INIHAIN NA ANG KASO Lunes ... alas siyete pa lang ng umaga ... maagang pumasok at nag abot sina Luis at Richard sa kuwarto ng departam

Continue Reading

TIWALA 14 - Planong Gumanti

TIWALA 14 - PLANONG GUMANTI Natapos ang picture taking ni Nestor kay Lanie at pinuntahan na nila si Elmer na nakasakay na sa sasakyan nito sa may pa

Continue Reading

TIWALA 13 – Dennis At Lanie

TIWALA 13 – DENNIS AT LANIE Sinusundan pa din ang mga ahente ni Agent Manzano si Elmer hanggang sa bahay nito ... hindi ipinasok ni Elmer ang sasa

Continue Reading

TIWALA 12 – Tuluyang Nabasag Ang Lamat

TIWALA 12 – TULUYANG NABASAG ANG LAMAT Umakyat ng kama si Elmer ... lumuhod sa pagitan ng mga hita ni Arianne ... hinawakan ang titi nito at ikini

Continue Reading

TIWALA 11 – Nakuha Sa Acting At Drama

TIWALA 11 – NAKUHA SA ACTING AT DRAMA Ah Elmer sorry ha ... gusto ko na sanang umuwi ... kasi alas dyes y medya na ng gabi ... Ha, ah okay ... Su

Continue Reading

TIWALA 10 – Kuwentong Barbero

TIWALA 10 – KUWENTONG BARBERO Naputol ang linya. Tinawagan muli ni Richard si Arianne at sarado na ang telepono nito. Dinig ni Elena lahat ng si

Continue Reading

TIWALA 9 – Fading Hope

TIWALA 9 – FADING HOPE Miyerkules ng alas sais ng umaga ... wala pang tao sa opisina ay inilagay muli ni Richard ang mga nalikom na pay slip galin

Continue Reading
i