All stories of lady_asakura

Si Vina At Julia (part 2)

"Juliaaa!!!! gising na!! anong oras na?!! magsimula ka nakumilod dyan!!" eto ang laging alarm clock ni Julia sa umaga, ang boses ng nanay niya. Guro i...

Read more

Si Vina At Julia (Part 1)

**This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author’s imagination or used...

Read more