All stories of maxxx

Summer Class

Ako si Lenny isang amerisian, My father is an American pero si Mama dating katulong lang ni Daddy. Nang umalis si Dad ay na-iwan si Mama kaya para mab...

Read more