1. Home
  2. Collections
  3. Ang Lihim Ng Mag-Asawa

Ang Lihim Ng Mag-Asawa

6 parts
58 minutes

Ang Lihim Ng Mag-Asawa

Filipino Sex Stories
. "Mabuhay ang bagong kasal!" "Yeeahhh! Wooohooooo!! Swerte mo sa misis mo Allan!" "Hahahaha, umpisahan na ang honeymoon!" "Magandang lahi mabubuo...
14 minutes

Ang Lihim Ng Mag-Asawa 2

Filipino Sex Stories
. Nakangiti si Mylene habang nagluluto. Magaan na ang kanyang pakiramdam, wala na ang bigat na bumabagabag sa kanya. Tiningnan niya...
7 minutes

Ang Lihim Ng Mag-Asawa 3

Filipino Sex Stories
. Namutla si Mylene sa lalaking nabungaran sa pintuan. Tila bangungot na bumalik sa kanyang alaala kung sino ito. "Anong ginagawa...
9 minutes

Ang Lihim Ng Mag-Asawa 4

Filipino Sex Stories
. Mali si Mylene. Maling mali! Akala niya ay isang beses isang linggo lang siya dadalawin ni Edmon pero talagang nagkamali...
8 minutes

Ang Lihim Ng Mag-Asawa 5

Filipino Sex Stories
. Tanghali na nakauwi si Mylene kinabukasan. Masakit ang kanyang katawan sa pinaggagawa sa kanya ni Edmon. Hindi na niya nabilang...
9 minutes
. Desidido na si Mylene na gawin ang plano. Pinaghandaan niya ang pagbabalik ni Edmon. Madali naman siyang nakahanap ng mga...
9 minutes