1. Home
  2. Collections
  3. Bahay At Lupa

Bahay At Lupa

47 parts
7 hours 46 minutes
Matapos ang masaganang pananghalian, lahat ay namahingang sandali bago muling sumabak sa trabaho. Ako'y naupo naman sa inupuang silya kanina...
10 minutes
Kahit sinong lalake siguro e hindi makakapag-timpi, kahit sino pang nilalang ay hindi makakatanggi sa alindog ng isang babae. Kasing-tigas...
13 minutes