CONDOM: Alam mo napkin pag nagtatrabaho ka, 1 week akong bakante!

NAPKIN: Tanga! Kapag ikaw ang pumalya, 9 months akong walang benta!