Secretary No. 1: Ano, idedemanda mo si Boss ng sexual harassment dahil sinabi lang nyang mabango ang buhok mo?

Secretary No. 2: OO! Talagang idedemanda ko sya!

Secretary No. 1: Eh bakit?!

Secretary No. 2: Eh kasi UNANO sya eh! Papaano niya maaamoy ang buhok sa ulo ko?!