Merong isang biyuda. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang asawa kaya't pinutol niya ang ari nito at idinikit sa pader. Gabi gabi ay kanya itong pinagpaparusan.

Isang araw, nakita ng kanyang manyakis na kapitbahay ang kanyang ginagawa kaya't binutasan niya ang pader, kinuha ang ari at ipinalit ang titi niya. Ilang saglit, dumating na ang babae, may dalang matalas na kutsilyo.

"BABE, GOOD NEWS! LILIPAT NA TAYO NG BAHAY!"