Merong mag-asawa, nag se-sex.

LALAKI: Hoy! Bakit maluwag na ito?

BABAE: Eh, gago ka pala eh! Paano diyan ko kinukuha 'yung pambayad ng kuryente, tubig, matrikula at pati na sigarilyo mo! Batugan!