Callie: Ikaw na ang bahala rito, Hon. Mami-miss ko kayo ni Mavie.

Rob: Ngayon pa lang ay miss na kita, Hon.

Mavie: Ingat ka po, Mommy. Mami-miss ka namin ni Daddy.

Callie: I'm gonna miss you, baby.

Yumuko si Callie para halikan sa labi ang anak na si Mavie.

*mmmwwwaaahhh*

Ilang minuto lang ay nakaalis na si Callie para sa outreach program nito sa Bacolod. Ayaw nitong magpahatid sa airport dahil malulungkot lang daw ito.

Gumuguhit ng isang larawan ng isang masayang pamilya si Mavie sa sala nang tumunog ang doorbell ng bahay ng mga magulang.

Naunahan siya ng kanyang Daddy sa pagbukas ng pinto.

Roxy: Hi, Rob.

Hahalik sana si Roxy kay Rob nang pigilan siya nito ng pasimple at ituro si Mavie na nasa sala.

Roxy: Hmp! Asungot naman.

Rob: Pasok ka muna, Roxy.

Natuwa si Mavie nang makita ang teacher niyang si Roxy. Nami-miss na niya ito dahil bakasyon ngayon. Ito ang paboritong guro ni Mavie.

Mavie: Teacher!

Nakaismid si Roxy nang tumingin kay Mavie.

Roxy: Hi, Mavie.

Yayakap sana si Mavie kay Roxy nang biglang tumalikod ang guro at humarap kay Rob.

Roxy: Hintayin kita sa taas.

Hinaplos ng isang daliri nito ang dibdib ni Rob. Pumunta na sa ikalawang palapag ng bahay nina Rob si Roxy at pumasok sa master's bedroom.

Mavie: Daddy, hindi ako niyakap ni Teacher Roxy?

Rob: Nagmamadali lang si Teacher Roxy kasi maglalaro pa kami.

Nalito si Mavie sa sinabi ng kanyang Daddy.

Mavie: Maglalaro po kayo ni Teacher Roxy?

Tumango si Rob.

Mavie: Sali po ako!

Umiling si Rob.

Rob: Hindi pwede, anak, eh. Maglalaro kasi ng apoy si Daddy at si Teacher Roxy. Delikado 'yon sa bata, 'di ba?

Nalungkot si Mavie. Nakonsensya naman si Rob.

Rob: Pero pwede kitang ipasyal sa park pagkatapos naming maglaro ni Teacher Roxy. Okay ba 'yon?

Kumislap ang mga mata ni Mavie.

Mavie: Talaga po, Daddy?

Rob: Oo naman. Sige na. Mag-drawing ka na ulit. Nandiyan na lahat ng gamit mo kaya wala ka nang kakailanganin. Kung magutom ka man, nandoon na lahat ng pagkain sa ref. Huwag mo kaming iistorbohin ni Teacher Roxy, ah. Kapag ginawa mo 'yon, magagalit si Daddy. Gusto mo bang magalit si Daddy?

Nalungkot ang mukha ni Mavie.

Mavie: Hindi po.

Rob: Good girl.

Roxy: Rob! Nasaan ka na?! Ang tagal mo! Wala na kong saplot!

Biglang napangiti ng mala-demonyo si Rob. Binasa ang ibabang labi gamit ang dila.

Rob: Oh. Hinahanap na ko ni Teacher Roxy mo. Iwanan na kita, Mavie.

Tumalikod na si Rob para puntahan si Roxy nang tawagin siya ni Mavie.

Mavie: Daddy...

Naiiritang lumingon si Rob sa anak.

Rob: Ano na naman ba, Mavie?! Ang dami mong tanong! Para kang nanay mo, nakakarindi na mga boses niyo!

Parang napapaiyak na ang mukha ni Mavie pero nagpigil siya.

Mavie: Sorry, Daddy.

Napapailing sa iritasyon si Rob at tuluyan nang nawala sa paningin ni Mavie.

---

Makalipas ang halos dalawang oras ay bumaba si Rob mula sa master's bedroom. Punung-puno ng pawis ang katawan nito at halatang pagod na pagod. Pumuputok ang mga muscles sa katawan. Tanging boxer briefs na itim na lamang ang suot.

Pumunta ito sa kusina para uminom ng tubig. Sumunod doon si Mavie.

Mavie: Daddy, tapos na po kayo maglaro ni Teacher? Pupunta na po tayo ng park?

Iritadong nilingon ni Rob ang anak.

Rob: Hindi muna tayo pupunta ng park ngayon, Mavie. Mas gusto munang maglaro ni Daddy kasama si Teacher Roxy.

Mavie: Pero, Daddy...

Rob: Bukas na, Mavie! Huwag makulit!

May diin sa boses ni Rob. Napayuko na lang si Mavie.

Mavie: Dad, bakit po parang umuungol kayo ni Teacher Roxy kanina?

Napangisi ng mala-demonyo si Rob.

Rob: Si Teacher Roxy mo kasi, natupok ng apoy ang katawan. Noong tinulungan ko ay mas lalong kumalat ang apoy sa katawan namin. Pero noong napatay na ang apoy, okay naman na, sweetie.

Mavie: Ano na pong lalaruin niyo ngayon?

Rob: Favorite game niyo ni Mommy kasama si Daddy.

Mavie: Playhouse po. Bahay-bahayan?

Tumango si Rob at may malisyosong ngiti sa labi.

Rob: Pero ngayon ay si Daddy lang muna at ang bago niyang friend ang maglalaro.

Mavie: Hindi niyo ba dapat ipakilala kay Mommy ang bago niyong friend?

Rob: 'Yon ang huwag na huwag mong gagawin, anak. Kasi kapag nalaman ng Mommy mo na may kalarong iba si Daddy, mawawala siya sa buhay mo. Gusto mo ba 'yon?

Mavie: Ayaw po.

Rob: Good. Kaya quiet ka lang. Kasi kapag nalaman ni Mommy, si Daddy ay sasama roon sa bago niyang kaibigan.

Mavie: Okay po, Daddy.

Roxy: Rob, baby, where are you?! Nabitin ako! Bumalik ka na rito sa kwarto natin! Hayaan mo na si Mavie diyan!

Dinig na dinig ni Mavie ang pagsigaw ni Roxy.

Rob: Oh. Hinahanap na ko ni Teacher Roxy. Iwanan na ulit kita. Good girl ka lang, ha?

Mavie: Opo, Daddy.

Tumalikod na si Rob. Doon nakita ni Mavie ang puro kalmot sa likod ng Daddy niya.

Rob: I'm coming, babe! Tatlong rounds na tayo pero hindi ka pa rin napapagod?!

Ilang sandali lang ay may narinig na malakas na tili si Mavie mula sa kwarto ng mga magulang.

---

to be continued...

---