TATA TASYO’S MIDNIGHT STORIES - Episode 4

Lagablab
33 minutes

Gabing may kadiliman,

Gabing bilog ang buwan,

Tinanglawan ang karimlan,

Siga ay aking sinindihan,

Binubuksan ko ang kwentuhan,

Na aking pinamagatang...

Ang Bai-ag ni Tim-Ang

Kilala ang bundok ng Katambukan dahil sa hugis nitong tila pag-aari ng isang babae at tinitirahan ng mga diwata. Sagana sa likas na yaman ang bundok. May ilang mga taong unang nanirahan dito. Sila ay dumami at nahati sa apat na pangkat. Dalawang tribo ang sumasambakay Bathala at ang dalawang tribo naman ang sumasamba sa mga anitong nilikha ni Lukresia, ang diwatang itim sa ilalim ng lupa.

Una sa mga pangkat na ito ay ang tribo ng Barbaro, sila ay mga walang awang mga mandirigma at ugali nilang mangolekta ng kahit anong bahagi ng katawan ng kanilang mga napatay na kaaway. Ginagawa nilang mga palamuti ang mga ito sa kanilang mga katawan gaya ng kwintas na may mga ngipin ng tao at bungo ng tao sa tungkos ng pinuno nilang si Brutal. O kaya naman ay palamuti sa kanilang anito na si Kam-Atay- An na nilikha ni Lukresia. Ang anito nila ay isang estatwang kahoy na korteng bungo ang ulo, may nakabaong talim ng kalawit sa ulo nito. Puro lalaki ang mga miyembro ng tribong ito. Kapag kailangan nilang magparami ay kumukuha sila sa ibang tribo nga mga babae para anakan at kapag hindi na nito kaya ang pagbubuntis ay saka nila papatayin. Bawal ang babae sa tribong ito. Palahian lang ang papel na ginagampanan ng babae sa tribong ito

Ang Tribo Wanglukepu, ang pangalawang pangkat ng masasamang tao. Binubuo sila ng mga magaganda at seksing mga amazona. Bihasa ang mga ito sa pakikidigma kahit sa mga lalaki, na pinamumuan ni Anakanmoko. Ginagamit nila ang ganda at kaseksihan para makabihag ng mga lalaki para makapagparami ng kanilang lahi. Kapag tuyot na ang lalaking lumalahi sa kanila ay saka nila ito kakatayin para lapain, mga cannibals din kasi sila. Pinuputol nila ang t*t* ng patay na lalaki at iniaalay sa anito nilang si Kanli-Bug-An na nilikha din ni Lukresia. Ang anito ay isang estatwang kahoy na may 'ari' ng lalaki at babae.

Kapag nagkaanak sila ng lalaki ay nakikipagpalit sila sa tribo ng Barbaro para sa anak na babae. Bawal naman sa tribo nila ang mga lalaki. Dahil sa palitan nila ng mga sanggol ay naging magkaalyansa ang dalawang masasamang tribo. Nagkasundo silang walang pwedeng bumiktima sa mga katribo nila. Kaya ang gagawin nilang palahian ay ang mga nasa dalawang pang mabubuting tribo o kaya ay mga mangangaso at mangangalakal na mula sa siyudad na pinangahas na pumunta sa bundok.

Ang pangatlong pangkat ay ang Tribo Gastiratbu, mga makikisig at magagandang tao na sumasamba sa mga bathala. Nakatira sila sa kagubatan, mga bihasang mandirigma at masisipag na manggagawa. Mas marami ang mga lalaki dito kaysa sa babae kaya dumadayo pa sila sa isang tribo para manligaw at makakuha ng mapapangasawa nila. Ang nasabing grupo ay pinamumunuan ni Apo Gasti - isang matapang at malakas na lalaki. Nagtataglay din siya ng malaking pagkalalaki. Ang kanyang asawa ay si Makuti - isang maganda at seksing babae na mula sa kabilang tribo, napakahinhin kumilos at magsalita. Masipag, mabait, masayahin at palangiti din.

At ang huling pangkat ay ang Tribo ng Damagan, kagaya din sila ng Gastiratbu na masisispag, malalakas at matatapang pero mas marami ang mga babae kaysa lalaki. Ang mga lalaki dito ay galing sa tribong Gastiratbu na nagpasyang dito manirahan kasama ng kanilang mga asawa. Namumuno dito si Impong Kuratsha, ang pinunong walang pahinga na sinasabing pinamulan ng lahi ng tribo. Apo sa tuhod ng pinunong ito si Makuti. Naging magkaalyado ang tribo nina Impo at Gasti mula noong napangasawa ng apo si Makuti. Ang tribo ni Gasti ang nagtatanggol sa tribo Damagan laban sa pagsalakay ng mga Barbaro at Wanglukepu.

Kabuwanan noon ni Makuti sa panganay nilang anak ni Apo Gasti nang sumugod ang hukbo ng Gastiratbu sa kalaban dahil dinukot nila ang isa sa mga apo ni Impong Kuratsha- ang tribo Barbaro. Kasabay ng pagsilang ng panganay na anak ni Apo Gasti ay ang pagkasawi niya sa sagupaan sa kabilang bundok. Pinutol ng mga Barbaro ang t*t* ng pinuno ng Gasthiratbu - may batuk (tattoo) na araw ang katawan ng t*t* ng napatay na Apo. Ang naputol na bahagi ay ginawa nilang handle ng jungle bolo at ibinigay sa pinuno ng Wanglukepu. Samantalang ang ulo ni Apo Gasti ay isinabit ni Brutal sa paanan ng kanilang anito.

Ayaw ng diwatang si Digma sa masasamang tribo ng mga Barbaro at Wanglukepu dahil nakapailalim ang mga ito sa kalaban nilang si Lukresia kaya ang panig niya ay kina Apo Gasti. Pero noong lumusob sina Apo Gasti sa Barbaro ay kasalukuyang lango si Digma sa Empi Lights. Ayun! Natalo tuloy at napatay sina Apo Gasti, mananalo sana sila dahil mahusay sa mga digmaan ang nasabing diwata kung hindi lasing. Tumulong din sa mga Barbaro si Lukresia. Laking pagsisisi at panggigil ni Digma noon sa pagkasawi sa pinakamagiting na pinuno ng Gastiratbu.

Nakaabot sa pamunuan ng mga diwata at engkanto ang pagkakasawi ni Apo Gasti sa digmaan. Nasabon tuloy nang walang banlawan si Digma. Napagkasunduan ng konseho ng mga diwata na lipulin na ang tribo ng masasamang Barbaro at Wanglukepu. Ang magiging anak ni Apo Gasti ang napili nilang sugo para tapusin ang kasamaan sa bundok Katambukan. Pagkakalooban nila ng mga espesyal na regalo ang bata sa sinapupunan ni Makuti na magagamit nito sa pagtupad sa tungkuling iniatang ng mga engkanto at diwata.

Naisilang na nga ni Makuti ang panganay na anak nila ni Apo Gasti. Tuwang tuwa ang nanay sa sanggol na lalaki dahil napakakisig na nito kahit bagong silang pa lang. Siguradong makisig ito paglaki at maraming papaibiging mga babae. Ito ang bigay ng diwata ng kakisigan at kagandahan na siGandawapuh, ang walang katulad na kakisigan ng bata. Napansin ni Makuti ang kakaibang laki ng 'pag-aari' ng anak, lalaki pa ito pag nagbinata na at marami ding paiiyaking mga babae sa ganoong kalaking 'sandata'. Kasing laki naman ng lansones na malaki ang balls ng bata. Iyon ang kaloob ng diwata ng fertility na siBuntisan, ang malaking pag-aari ng bata at ang kakayahang magparami ng lahi.

Namangha ang ina ng bagong silang dahil naabot nito ang isang patalim na pinamputol sa pusod nito. May kabigatan ang patalim para sa munting kamay ng sanggol pero nagawa nitong iwasiwas ang patalim na tila ekperto na sa pakikidigma. Agad na inagaw ni Makuti ang patalim sa bata sa takot na baka masaktan ang anak. Iyon ang bigay na regalo ng diwata ng digmaan na siDigma, ang pambihirang lakas at galing sa pakikipaglaban ng bata. Nasugatan nga ng patalim ang bata, umagos ang dugo nito sa mga buto ng agila at lobo na nasa ilalim ng higaan. Nabuhay ang isang sisiw ng agila at isang tuta ng lobo mula sa mga butong napatakan ng dugo ng sanggol.

Ang kakayahang bumuhay ng nilalang gamit ang dugong ipinatak sa kahit anong labi nito ay bigay ng pinunong diwata na siYna. Gumaling din agad ang nahiwang bahagi ng sanggol dahil sa bigay ng punong diwata. Ang kakayahang makipag-usap at umintindi sa mga hayop ay bigay naman ng diwata ng mga hayop na siAnima. Noon din ay humabol ang always late comer na siHenia, ang diwata ng karunungan at binigyan ng regalo ang bagong silang. Ang kaloob na regalo ni Yna ay tatlong buhay lang ang pwedeng ibalik. Hindi sinasadyang nagamit ito ng sanggol sa mga buto kaya isa na lang buhay ang pwede niyang ibalik.

"Ano kayang ipapangalan ko sa'yo anak?" ang tanong ni Makuti sa sanggol sabay ngiti niya kahit nanghihina.

Muntik nang himatayin si Makuti nang biglang magsalita ang sanggol. "Tim-Ang, ina. Tim-Ang ang ipangalan mo sa kin." ang sagot ng sanggol.

Napatango na lang si Makuti sa sinabi ng anak nya. Naupo ang sanggol at hinaplos ang noo ng pagod na ina dahil sa pagsisilang sa kanya. Nakatulog naman si Makuti at tumabi sa kanya si Tim-Ang para matulog na rin. Pambihirang talino ang ibinigay ng diwatang si Henia kaya agad nakapagsalita si Tim-Ang kahit sanggol pa lamang.

Mabilis na lumipas ang labinwalong taon at binata na si Tim-ang. Malaki na rin ang alaga niyang agila na pinangalanan niyang si Salimbay at ang lobo naman ay si Lobo.

"Tim-ang! Nasaan ka na naman?" ang sigaw ni Makuti. Malapit na siya sa tabing ilog sa kakahanap sa anak.

Heto ng kanyang hinahanap. Kasalukuyang nagbabate sa likod ng malaking bato na nakagarap sa ilog Dakumburay.

"Kelangang tapusin ko na ito..." ang usal ni Tim-ang habang mabilis na nagtataas baba ang isang kamay sa kanyang malaking b*rat na may balls na kasing laki ng santol na bangkok. "Lahat ng babae dito sa bundok ay titirahin ko... pero hindi si ina, hindi rin si Tandang Kuratsha." sabay nilabasan si Tim-ang. "Ahhhhh. talo talo na!" ang sabi ng nilabasang si Tim-ang.

Tumalsik ang napakaraming katas ni Tim-ang sa ilog at pinag-agaw agawan itong kainin ng mga isda doon. Inayos na niya ang sarili dahil baka makita pa siya ng ina sa ganoong ayos. Laking pagtataka ni Tim-ang nang biglang dumami ang mga isda sa ilog ng Dakumburay. Nakita naman ni Makuti ang pagdami ng isda sa ilog kaya pinuntahan niya iyon at nakita niya ang anak sa likod ng malaking bato.

"Aha! Andyan ka palang bata ka? Namilagro ka dyan ano?" ang hinala ng ina.

"Nagmilagro? Jumebs na lang ako ina, ang sama kasi ng tyan ko." ang palusot ni Tim-ang.

"Eh bakit biglang dumami ang mga isda sa ilog? Ganyan din ang nangyari noong nagbate ka sa puno ng manga natin. Biglang namunga ng marami ang manga kahit wala sa panahon?" ang hinala ni Makuti.

Hindi siya galit sa anak, laking pasasalamat nga niya sa diwatang si Buntisan na nagbigay ng regaling ito sa anak. Hindi na sila magugutom dahil kayang paramihin ni Tim-ang ang mga hayop at bunga ng mga halaman at puno sa pamamagitan ng katas ng pagkalalaki nito. Ayon sa diwatang si Buntisan ay naiiba ang itsura ng 'sperm cells' ni Tim-ang. Hindi ito kagaya ng sa normal na tao na ulo at buntot lang. Ang mga 'sperm cells' ni Tim-ang ay may mga kamay at mga paa bukod sa bundok. Kaya nilang umakyat at tumakbo saka mabuhay ng 30 minuto sa labas ng katawan haggang makapasok sila sa puno, halaman, hayop o tao para makabuo ng anak o bunga. Depende rin sa katangian ng papasukan ang magiging anak o bunga, maaring masama o mabuti.

"Hala, humuli ka ng mga isda para maluto natin pa sa tanghalian." ang utos ni Makuti saka tumalikod. Kasunod niya si Tim-ang na may dalang malalaking isda na nakatuhog sa patpat.

Isang gabi ay nagpakita ang isang diwata sa kanyang panaginip, nakasuot ito ng baluti, may dalang palakol at kalasag. Nagpakilala ito sa pangalang Digma. Napapanahon na raw na ipaghiganti niya ang kamatayan ng kanyang ama, at wakasan ang kasamaan sa kabundukan. Inutusan siya ng diwata na magtungo sa mga Wanglukepu dahil nasa kanila daw ang isa sa dalawang labi ng ama niyang si Apo Gasti.

Nagising si Tim-ang na takang taka sa kanyang panaginip. Ginising niya ang kanyang ina para itanong ang tungkol sa namatay na ama. Ipinagtapat ni Makuti ang mga pangyayari, pati na ang mga regalong bigay ng mga diwata. Nagpuyos ang kalooban ni Tim-ang at naghanda sa pagsugod sa mga Wanglukepu. Nilakbay niya ang kalaliman ng gabi sa tulong ng alagang sina Lobo at Salimbay.

Samantalang sa tribo ng Wanglukepu at nagdadaos ng pagdiriwang. Nakabihag kasi sila ng tatlong lalaking mangangaso. Meron na namang magpupunla sa kanila ng mga semilya at pagkapos ay meron pa silang masarap na pagkain. Nakagapos ang mga hubo't hubad na mga lalaki sa tatlong malalaking posteng kahoy nang magkakatabi. Masayang sumasayaw ang buong tribo sa saliw ng drum. Naka topless lahat ng seksing mga babae na mga naka maiksing mga grass skirt. Umaalog alog ang malalaki nilang mga suso sa pagsasayaw kaya tigas na tigas ang b*rat ng tatlong bihag na lalong nagpasaya sa buong tribo.

Maya maya ay may lumapit na tatlong seksing mga babae sa tatlong bihag. Hinimas himas nila ang maskuladong mga katawan ng mga lalaki. Inikot ikutan nila ang poste habang sumasayaw ng tribal dance. May patuwad tuwad pa sa harapan ng mga lalaki. Naaninag ng mga lalaki sa tulong ng bon fire ang mga p*ke ng tatlong babae na nangingintab sa pagkabasa. Lalong umigting ang tigas ng mga t*t* nila. Walang anu ano ay biglang lumuhod ang tatlong babae sa harapang ng tatlong lalaking bihag. Isinubo nila ang nakatayong mga b*rat at pinalabas pasok sa mga bibig na sibayan pa ng paghimas sa katawan ng mga t*t* na pataas baba.

Sabay sabay na napaungol ang tatlong bihag dahil sa mga maiinit na labi, dila at palad na lumalaro sa kanilang mga t*t* at balls. Tumayo ang mga babae, bahagyang tumuwad sa harap ng mga lalaki at hinawakan nila ang matititgas na mga t*t* saka dahan dahang iniatras ang mga katawan para tuloy tuloy na pumasok ang mga b*rat sa basang basa na nilang biyak. Mabilis at sabay sabay na nag-atras abante ang tatlong mga babae sa mga bihag. Sarap na sarap ang mga nagtatalik na tumitirik pa ang mga mata. Nakaramdam ang tatlong lalaki na malapit na silang labasan pero wala naman silang magawa dahil nakagapos sila. Gustong gustong nilang lamasin ang umaalog na malalaking pwet at mga suso.

Ilang paroo't parito pa ng mga seksing babae ay sumirit na ang katas ng tatlong bihag sa loob ng mga p*ke. Napatingala ang tatlong lalaki sa sarap ng pagpapalabas nilang iyon, gayundin ang mga babaeng umuungol pa nang maramdaman nila ang dumilig na t*mod sa kanilang mga puke. Nakadiin ang kanilang mga pwetan para masiguradong nasa loob nila ang mga semilya ng tatlong dayo. Nang matiyak nilang nasaid na ang huling patak ng t*mod ay umalis na sila sa pagkakatuwad at nagpahinga sa umpukan ng tribo.

Agad may humalili sa tatlong mga babae sa pagpapalahi sa tatlong bihag. Isinubo nila ang hindi pa nahuhugasang mga b*rat para bigyan muli ng tigas. Nagtagumpay naman ang tatlong babae na muling buhayin ang mga t*t*, kaya agad silang pumwesto para mapunlaan din ng binhi. Nakaya pa ng mga lalaking bihag ang ikalawa at ikatlong pagpapalahi ng mga babae, pero sa pang-apat ay kailangan na nila ng pahinga. Ayaw na tumigas ng mga b*rat nila at nangingilo na ang mga gilid ng pinaka ulo. Kaya ipinagpabukas na lang ang pagpapalahi. Nagsibalikan na sa kani kanilang mga kubo ang buong tribo at ang iba ay sa kanilang mga pwesto para magantay sa paligid. Lupaypay na nakatulog nang nakagapos ang tatlong bihag.

Narating na noon ni Tim-Ang ang tribo ng mga Wanglukepu bago mag-umaga. Nagkubli siya sa di kalayuan at nagmasid. Nakita pa niya kung paano makipagtalik ang mga babae sa mga lalaking bihag at di naiwasang tumigas ang kanyang malaking b*rat. Naawa siya sa sasapitin ng mga ito dahil kapag hindi na papakinabangan ay kakainin lang sila ng mga babaeng cannibals. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya magagapi ang tribong ito. Biglang lumitaw ang isang p*ke sa katawan ng punong sinasandalan niya at nagsalita ito.

"Pssst. Tim-ang." ang tawag ng p*ke sa puno. Ang diwatang si Buntisan ang may kagagawan noon. Iniligay niya ang kanyang sariling p*ke sa puno para kausapin si Tim-ang.

"P-p*ke sa puno? Nagsasalita pa! Sino ka?" ang gulat na sabi ni Tim-ang.

"Ako si Buntisan, ang diwata ng fertility. Ganito ang gawin mo, hamunin mo sa isang paligsahan ang pinuno nilang si Anakanmoko." ang sabi ng p*ke sa puno.

"Aanakan kita? Eh wala ka ngang katawan. P*ke ka lang na tumubo sa puno." ang ngisi ni Tim-ang.

"Gag U! Hindi ako ang aanakan mo kundi si Anakanmoko. Pangalan yun ng pinuno nila, ugok!" ang angil ng p*ke ni Buntisan.

"Sorry na. Ano pang gagawin ko." ang tanong ni Tim-ang sa p*ke.

"Hamunin mo ng cantunan ang pinuno at ang sumuko ay talo. Hingin mong premyo ay ang pagpapailalim nila sa pamumuno mo. Kunin mo ang bolo ng pinuno, ang handle noon ay ang t*t* ng iyong ama. Magagamit mo iyon para muling buhay siya. Ok? Sige aalis na ko." ang sagot at paalam ng p*ke sa puno.

"Teka lang." ang pigil ni Tim-ang. "Pwede pang patirahin mo muna ko sa'yo. Kanina pa ko l*bog dahil sa napanood kong live show kanina." ang hiling ni Tim-ang.

"Sige, pero isa lang ha." ang pagpayag ng p*ke sa puno.

Agad hinawakan ni Tim-ang ang kanyang malaki at matigas na b*rat para ipasok sa p*keng nasa puno. Itinutok niya ito sa bukana ng biyak saka bumwelo. Eksaktong pagsulong niya ay naglahong bigla ang p*ke sa puno kaya bumangga ang ulo ng b*rat ni Tim-ang sa matigas na kahoy. Napangiwi siya sa sakit nang mabaluktot ang malaki niyang b*rat.

"Tang ang inumin mo! Salabahe ka Buntisan, ansakit nun!" ang tungayaw ni Tim-ang. Nadinig niya ang pilyang hagikgik ng diwata. "Next time na lang kita pagbibigyan, may gagawin pa kasi ako." ang paalam ng diwata na boses lang ang naririnig.

Samantala ay gising na ang mga lalaking bihag at ihinahanda na naman sila ng tribo sa pagpapalahi sa mga babae. Nagreklamo na ang tatlong lalaki dahil mahirap pala ang lahian ang tribong ito dahil napakarami nilang kelangang punlaan ng semilya. Hinarap ng pinuno nilang si Anakanmoko at tinanong. Ang pinuno lang ang hindi topless, may tapis siyang gawa sa balat ng tigre at ang skirt niya ay balat din, hindi grass skirt. Nagkubli lang si Tim-Ang at naghintay ng tamang tyempo. Nakita niyang nakasukbit sa bewang ng pinuno ang bolo na ang handle ay ang pinatigas na t*t* na may tattoo na araw.

"Yamang ayaw nyo na kaming punlaan ng mga semilya ninyo, mamili kayo! Kamatayan o Bugah-bugah?!" ang sigaw ng pinuno saka sabay sabay na sumigaw ang buong tribo. "Ikaw lalake?! Kamatayan o bugah-bugah?!" ang tanong ni Anakanmoko sa unang bihag.

"Ano yung bugah-bugah?" ang tanong ng una.

"Bugah-bugah ang tawag namin sa pagpaparami ng aming lahi." ang sagot ng pinuno.

"A-ayoko ko pang mamatay. Bugah-bugah na lang." ang sabi ng unang lalaki. Kaya sinumulan ulit ang pagpalahi sa unang bihag.

Bugah-bugah din ang pinili ng ikalawang bihag kaya nagpalahi na rin ang isang babae rito. Pero matigas ang ikatlong bihag dahil kamatayan ang pinili nito. Napangisi ang pinuno sa katapangang ipinakita ng ikatlong lalaki saka siya muling nagtanong.

"Inuulit ko lalake. Kamatayan o bugah-bugah?" ang tanong ni Anakhan-Moko.

"Kamatayan nga! Ayoko na ng bugah-bugah!" ang pagmamatigas ng lalaki.

"Bueno... Ikaw lalake ay hinahatulan kong mamatay sa pamamagitan ng... bugah-bugah! Bwahahaha!" ang malakas na sabi ng pinuno sabay halakhak.

May isang seksing babae na agad ipinasok sa p*ke ang matigas na b*rat ng lalaking pumili ng kamatayan. Mabilis na inilabas pasok ng babae ang b*rat ng lalaki sa basa na niyang p*ke. May kumalag sa gapos nito sa mga paa at itinaas ng dalawa pang babae ang mga binti nito pa split. Bukang buka ang mga hita ng lalake na humihiyaw sa sakit ng pagkakabanat ng mga litid sa singit. Lalabasan na ang lalaki dahil sa galing ng babae sa kanyang harapan kahit nasasaktan siya sa pagkaka split. Eksaktong lumabas ang maraming t*mod ng ikatlong lalake nang may sumaksak sa kanyang tumbong ng isang mataba at hugis t*t*ng kahoy. Baon na baon ito gayundin ang malaki at hugis t*t* ring kahoy na isinaksak sa napanganga niyang bibig. Namatay ang ikatlong lalaki matapos labasan sa huling pagkakataon.

Akmang puputulin na ng pinuno ang t*t* ng patay na lalaki nang lumabas sa kanyang pinagtataguan si Tim-ang. Nagulat ang mga babae ng tribo maging ang pinuno dahil nakilala nila si Tim-ang. Natakot sila dahil balita sa lakas at tapang ang binatang kaharap nila. Malakas na nagsalita si Tim-ang.

"Hinahamon kita sa isang paligsahan, Anakankita." ang ngisi ni Tim-ang.

"Pangahas ka lalaki. Anakanmoko ang pangalan ko! Tinatanggap ko ang hamon mo, kahit ano pa iyon." di nagpasindak ang pinuno.

"Pareho din yun diba. Sounds like... Magtatalik tayo at kung sino ang sumuko ay siyang talo, ang matatalo ay ibibigay sa mananalo ang buong tribo." ang sabi ni Tim-ang.

"Sige, doon tayo sa kubo ko. Walang susunod o mamboboso! Ituloy nyo lang ang mga ginagawa nyo." ang utos ng pinuno.

"Hinde! Dito tayo sa labas at gusto kong makita ng buong tribo mo ang iyong pagkatalo." ang hamon ni Tim-ang.

"Sige, Tim-ang. Pero sinisigurado ko sa iyong ikaw ang talo dito at mapapasa akin ang buong Gastiratbu." tila nasabik ang pinuno dahil maraming lalaki ang tribo ng Gastiratbu, ibig sabihin, maraming makakatalik at pagkain.

Itinali ni Anakanmoko ang mahabang buhok. Hinubad ang damit niyang pangtaas na tapis. Umalagwa ang malalaki at mabibilog niyang mga suso. Isinunod na rin niyang ibaba ang pang-ibabang balat ng tigre. Mabilis na ipinihit lang ni Tim-ang ang suot niyang bahag saka kinalag ang pagkakatali ng kanyang pagkalalaki. Namangha ang buong tribo ng Wanglukepu nang makita ng buo ang hanggang tuhod na haba ng b*rat ni Tim-ang. Kasing laki din ito ng mga braso nila kaya natakam lahat ng mga babae. Nagsalubong sa gitna sina Tim-ang at Anakanmoko, naghalikan sila, nag-espadahan ng dila na kasbay ng palamas ni Tim-ang sa mga suso at pwet ng pinunong cannibal. Marahang hinimas himas ni Anakanmoko ang malaki at mahabang t*t* ni Tim-ang.

Pinalibutan ng buong tribo ang dalawang nagtatalik, naupo sila sa lupa at nagsimula ang lahat na daliriin ang kanilang mga biyak at tinggil. Kinuha ni Tim-ang ang hinubad na saplot ng pinunong cannial at inilatag sa lupa saka siya nahiga doon. Agad pumatong sa kanya si Anakanmoko na nakatapat ang ibabang katawan sa mukha ni Tim-ang. Sinimulang batehin ng babae ang nakatayong b*rat ni Timang saka sinubo subo sa malaking bibig. Ginamitan naman ni Tim-ang ng mahaba niyang dila ang biyak at clit ng babae. Nagpaligsahan sila sa oral exams. Walang gustong sumuko dahil isang oras na nilang kinakain ang ari ng bawat isa ay di pa sila nilalabasan. Kaya nila itong kontroling lumabas. Ngawit ang mga panga ng dalawang tumayo sa pagkaka 69.

Sumampa si Anakanmoko sa nakatayong si Tim-ang at ginawa ang monkey grip style. Gagap ni Tim-ang ang pwet ng babaeng pinuno. Ibinaon niya ang malaki niyang b*rat sa basa sa laway na p*ke ng pinuno. Pumasok ito ng buo, napakalalim naman ng p*ke nito. Napakalakas ni Tim-ang dahil nagawa niyang itaas baba ang katawan ng pinuno sa b*rat niyang nakasaksak dito. Mabibilis at madidiin mga bagsak ng pwetan ng pinuno at tunog ng nagkikiskisang laman ang maririnig. Tsak tsak at plok plok. Pati na ang mga ungol at daing nina Tim-ang, Anakanmoko at ng buong tribo. Tulo laway naman sa nakikita ang dalawang lalaking bihag na halos manhid na ang mga b*rat sa kakaparoo't parito ng pang apat na set ng dalawang babaeng nagpapalahi sa kanila. Samantalang ang isang babae naman ay nagtiyang isubo ang b*rat ng patay na lalaki habang dinudukit ang sariling p*ke.

Nangawit na sa posisyon nila ang pinuno kaya bumaba na siya sa pagkakakarga niya. Nakakarami na ang buong tribo, anim na yatang orgasms ang nagawa ng bawat isa. Latang lata na ang buong tribo na lahat ay nakahilata na lang sa lupa at nakabukaka. Namumula at namamaga na ang mga p*ke Nakatuwad na ngayon si Anakanmoko at nakakapit sa katawan ng isang bihag. Sinusubo luwa ng pinuno ang malambot na b*rat ng isang bihag habang marahas siyang binabayo ni Tim-ang mula sa likuran. Halos maga na ang p*ke ni Anakanmoko sa mararahas na paglabas pasok ng malaking b*rat ni Tim-ang. Biglang narinig niya ang boses ni Buntisan sa kanyang isip.

"Tim-ang, wag mo nang pigilin ang paglabas ng t*mod mo." ang ang sabi ni Buntisan sa isip ni Tim-ang.

"Pero, matatalo ako." ang tanggi ni Tim-ang.

"Basta magtiwala ka, Tim-ang." ang sagot ni Buntisan.

Tumango ang binata ng Gastiratbu at ibinigay ang pinakamabilis niyang pagbayo sa p*ke ng nakatuwad na pinuno ng Wanglukepu. Isang minuto pa ay sumirit na papaloob ng p*ke ang napakaraming t*mod ni Tim-ang. Nanguna sa pagpasok ang pinakamalakas sa mga sperm cells niya sa egg cell ni Anakanmoko saka buong tibay na kumapit at gumiit doon. Umapaw ang katas ni Tim-ang palabas sa biyak ng babae at umagos pababa sa mga hita nito hanggang sa lupa. Nagkarera ang mga sperm cells na marating sa mga babaeng miyembro ng tribo na nangakahiga sa lupa. May mga nauna sa mga babae at ang iba naman ay nagtiyaga na lang sa mga punong nasa paligid. Naghihingang bumagsak sa lupa nang patihaya ang hubo't hubad na pinuno ng mga cannibals at nakangisi.

"N-natalo kita, Tim-ang!" ang malakas na sabi ni Anakanmoko kahit na hinang hina. Pero agad siyang nstigilan nang makadama ng napakasigid na kirot mula sa kanyang sinapupunan. "Aarrrggghhh." ang daing ng babaing pinuno habang hawak hawak ang p*ke niyang tila nahahati sa gitna.

Napuno ng mga panaghoy at palahaw ang buong tribo nang nagsimulang magsakitan ang mga p*ke ng buong tribo Wanglukepu. Isa isang nawasak ang mga p*ke ng mga babae dahil isa isang lumabas ang mga halimaw na kasing lalaki ng mga tao. Gutom na gutom sila kaya nang makita nila ang mga bangkay ng mga babae ay buong kagahamanan silang lumamon ng mga laman ng tao. Sila ang unang lahi ng aswang. Huling lumabas mula sa nawasak na p*ke ang pinakamalakas sa lahat ng binhi. Mas malaki ito at mas malakas, may matatalim na mga ngipin at kukong kayang sumira ng metal. Gutom nitong nilantakan ang patay na si Anakanmoko at ang mga lalaking bihag na wala nang nagawa dahil mga nakagapos at hinintay na lang dumating ang kamatayan nila. Tanging palahaw na lang ang narinig mula dito.

Nang matapos kumain ang mga isinilang na mga halimaw ay nagtipon tipon sila sa harapan ni Tim-ang at sabay sabay na lumuhod bilang pagbibigay galang sa kanilang ama. Inayos muna ni Tim-ang ang pagkakatali sa kanyang malaking b*rat at inayos ang kanyang bahag. Nagpunta din sa harapan niya ang pinakamalakas sa mga halimaw, lumuhod saka yumukod. Ang pinakamalakas ay tatawagin niyang Herkules at ito ang magiging heneral ng kanyang hukbo. Mula sa di kalayuan ay unti unting nabuo ang mga sperm cells ni Tim-ang na walang napuntahang mga katawan at puno kundi ang masamang lupa ng tribo. Nabuhay ang mga unang lahi ng mga tyanaks. Nagbigay galang din ang hukbo ng maliliit na mga halimaw kay Tim-ang.

Kinuha ng binata ang jungle bolo na may handle na t*t* ng kanyang ama. Hinugot niya mula sa kaluban ang bolo at itinaas sa ere saka nagsalita nang malakas.

"Lulusob tayo at uubusin ang buong lahi ng mga Barbaro. Ubusin silang lahat!" ang sigaw ni Tim-ang sab ago niyang hukbo. Tagumpay siyang ubusin ang lahi ng Wanglukepu sa isang iglap.

Sabay sabay na umungol ang mga halimaw sa utos ni Tim-ang. Sisikat na ang araw kaya nag-anyong mga tao at mga sanggol ang mga aswang at tiyinaks. Isinama ni Tim-ang ang alagang niyang agila at lobo. Nagpasyang sa gabi sila lulusob sa Babaro habang magmamanman mula sa paligid ng nasabing tribo. Sinumulan na nilang bagtasin ang kagubatan tungo sa pakay na tribo. Malapit na nilang marating ang kuta ng mga Barbaro bago pa lumubog ang araw.

Samantalang gumabi na sa bundok ng Katambukan. Nagsimula nang magsagawa ng gangbang ang tribo ng Barbaro. Nakabihag sila ng pitong babaeng campers na mula sa kapatagan. Magaganda at seksi ang mga babaeng bihag na nauna munang gahasain ng pinunong si Brutal. Nag-iwan siya ng isang babae sa kanya, yung pinaka maganda at seksi saka niya itinali nang walang saplot sa kanyang kubo. Puro pasa sa bugbog ang anim na babaeng pinagtutulungang gahasain ng animnapung miyembro ng Barbaro - sampung lalake sa isang babae. Hubo't hubad ang animnapung mga lalake at anim na babae sa gitnang bahagi ng lugar na kasali sa gangbang, habang nanonood ang ibang kasapi ng tribo, nakalabas lahat ng kanilang mga b*rat at nagbabate.

Makikitang ang anim babae ay nasa ibabaw ng anim na lalaking nakahiga sa lupa at binabayo ang biyak ng mga p*ke nila mula sa ilalim. Ang butas ng pwet ng anim na babae ay may tig-iisa ring matitigas na mga b*rat na naglalabas pasok. Sa paligid naman ng bawat babae ay may nakatayong tigwa walong lalake, may tig-iisang b*rat na naglalabas pasok sa bigbig ng bawat babae, tig dalawa din ang bawat kamay na binabate ng bawat bihag, tigdalawang t*t* na kumikiskis sa magkabilang mga pisngi at ang iba pa ay nagbabate habang walang tigil ang paglamas bila sa malalaking mga suso ng mga babae pati na buong katawan.

Mababakas ang matinding hirap sa mukha ng mga babae pero wala silang magagawa, pikit mata nilang tinanggap ang sinapit sa mga kamay ng tribo. Naliligo na sa pawis at luha ang anim na bihag. Madilim na noon ang paligid at nakalapit na sa lugar ang hukbo ni Tim-ang. Nagbalik na ang anyong halimaw ng mga kawal niya at nghihintay lang sila ng hudyat para sumalakay. Tumutulo na ang kanilang mga laway sa pagkatam sa masagang pagkaing nakikita.

Ilang minuto pa ay sabay sabay na tumayo ang animnapung lalake at pinalibutan ang animn na bababeng bihag - sampung ang nakaplibot sa bawat isang bihag. Magkakasabay silang nangagbate at maya maya ay halos sabay sabay ding nilabasan ng t*mod ang animnapung lalake ng tribo. Isinagawa nila ang tinatawag na bukakke, sa mukha ng bawat babae nila pinaputok ang maraming t*mod. Halos hindi na makilala ang mga babae sa dami ng katas na nasa mga buong mukha nila pati buhok. Umagos ang mga ito sa kanilang mga katawan. Umalis sa paligid ang mga lalaking kasali sa gangbang. Isa isang naglapitan ang mga nagbabateng mga miyembro ng Barbaro hanggang sa lahat ay nakapagpaputok na ng t*mod sa katawan o mukha ng mga babae. Tuluyan na ngang naligo sa malansang katas ng mga Barbaro ang mga babaeng bihag.

Nanlalata sa sarap ang buong tribo. Iyon na ang hinihintay ng hukbo ni Tim-ang, humudyat siya sa kanyang mga halimaw na lumusob na. Naghilakbot ang buong tribo sa biglaang pagsalakay ng mga halimaw. Likas na matatapang mga Barbaro kaya nagkipaghamok din sila sa mga halimaw gamit ang mga bolo, sibat, pana at kalasag. Nilalaslas nila ang leeg ng mga Halima o sinasaksak sa dibdib na sanhi ng pagkamatay nila. Ang pawis, luha at katas naman sa mga katawan ng mga babae ay nabahiran din ng dugo dahil sa mga tilamsik sanhi ng mga matatalim na pangil at kuko sa mga laman ng buong tribo. Nagharap sina Brutal at Tim-ang sa isang pagtutungali, nakilala ni Brutal ang bolong ibinigay kay Anakanmoko kaya nalaman niyang nasawi na ang kaalyadong puno ng mga cannibals. Ikinabit ni Brutal ang kalawit ng anito nila sa isang sibat kaya magkabilang duo nito ang may talim. Mas nanaig ang lakas ni Tim-ang na bigay ng diwatang si Digma nang magawang patalsikin sa malayo ang sandatang gamit ng kalaban. Isang makapugot ulong halibas ng bolo ni Tim-ang ang lumagot sa hininga ni Brutal.

Nalipol nila ang buong lipi ng Barbaro, hayok na nagsikain ng laman ng tao ang natirang mga halimaw. Apat na babaeng aswang at si Herkules gayundin ang isang lalake at babaeng tyanak. Agad na tinungo ni Tim-ang ang kubo ni Brutal, nakita niya ang sinasamba nilang anito na may bungong nakasabit sa paanan nito. Nakita niya rin ang tulalang babaeng bihag ng mga Barbaro, isa ito sa pitong bihag. Mas inuna niyang kunin ang bungo sa paa ng anito, noon niya nadinig si Digma.

"Kunin mo ang bungong iyan, Tim-ang. Sya ang iyong ama. Magmadali kang lumabas! Nilalapa ng mga anak mo ang mga babaeng!" ang sabi ni Digma.

Kakalagan na sana ni Tim-ang ang babaeng bihag sa kubo ni Brutal nang bigla itong dukutin mula sa dingding ng isang babaeng aswang. Nakita niya ito kung paano sagpangin ang babae sa leeg, kumisay kisay pa ito bago tuluyang mawalan ng buhay.

"Itigil mo yan!" ang utos ni Tim-ang. "Andaming masasamang namatay, siya pang di dapat mamatay ang kinakain mo. Umalis ka dyan." ang taboy ni Tim-ang.

Susukot sukot na umalis ang aswang at humanap ng ibang pagkain. Nagalit si Tim-ang dahil di niya nailigtas ang isang babaeng bihag. Naalala niyang pito nga pala ang bihag. Patakbo siyang nagtungo sa may bonfire pero huli na siya. Patay na rin ang anim na babaeng bihag, wakwak ang mga tyan at ubos ang laman loob. Nilapa ng mga halimaw niyang anak. Lalong sumidhi ang kanyang galit sa pagkakadamay ng mga bihag. Dahil sa galit ay itinakwil niya bilang mga anak si Herkules, ang apat na babaeng aswang at ang dalawang tiyanak. Hindi sila kumikibo pero nagniningas sa galit ang mga mata ni Herkules.

Tumalikod si Tim-ang para iwan ang sinumpa niyang mga anak, pero bigla siyang sinalakay ni Herkules. Nalaslas ang likuran ni Tim-ang at napalugmok siya sa lupa ng halibasin siya ng matalim na kuko ng punong aswang. Hindi naman makakilos dahil sa takot sa kanilang ang apat na aswang at dalawang tyanak. Nakita ni Herkules na agad naghilom ang ginawa niyang sugat sa likod ng ama. Tumayo ang galit na galit na si Tim-ang, sa isang kisap mata ay nayakap niya mula sa likuran si Herkules at tinutukan ng bolo sa leeg. Umagos ang dugo ng aswang sa pagkakadiin ng bolo.

"Patawad ama. Buhayin mo lang kami ng mga kapatid ko at lilisanin namin ang Katambukan." ang samo ni Herkules.

"Gawin mo! Ayoko nang makita pa kayo dito." ang sagot ni Tim-ang saka niya pinakawalan ang anak na halimaw.

Nasa di kalayuan ang alaga niyang lobo at nakahapon sa isang puno ang agila. Umuwi na si Tim-ang sa Gastiratbu na dala ang mga labi ng ama at kasama ang dalawang alaga niya. Sinalubong si Tim-ang ng buong tribo sa pangunguna ng kanyang ina. Agad silang umuwi sa kanilang kubo para gawin ang ritwal ng pagbuhay sa kanyang ama. Inilapag niya sa hiniram nilang mahabang dulang ang bungo at ipinatong dito ang t*t* ni Apo Gasti. Hinugot ni Tim-ang ang matalas na dagger saka hiniwa ang braso. Pinatakan niya ng dugo ang magkapatong bungo at t*t* sa mesa, agad na nagliwanag ang mga labing napatakan. Ilang sandali pa ay nabuo ang katawan ni Apo Gasti. Nagdiwang ang buong tribo sa muling pagkabuhay ng kanilang pinuno.

Kinabukasan ay nagpasyang pumunta si Tim-ang sa kabilang tribo ng Damagan para manligaw sa babaeng kanyang napupusuan. Ang pangalan ng babae ay si Yrap, maganda, sexy at may mabuting puso ang dalagang pero may pagkamataray sa mga manliligaw lalo na kung mayabang. Isinama niya ang alagang lobo at agila. Nakasabay niya sa daan papuntang Damagan ang katribo at karibal na si Bangya at hinamon nito si Tim-ang sa isang dwelo. Kilala sa tapang at lakas si Tim-ang kaya hindi espada, buno o suntukan ang kanilang laban. Nagbunong t*t* ang dalawang ginoo, ang matatalo ay siyang uuwi. Gaya ng inaasahan ay umuwing luhaan si Bangya.

Narating ni Tim-ang tribo Damagan pero mahaba ang pila ng mga manliligaw ni Yrap. Nagpasya siyang magpapansin kay Yrap. Inutusan niyang tukain ni Salimbay ang isang malaking puno, natumba ang malaking puno pagkatuka ng agila dito. Lumikha ito ng malakas na ingay, napsilip sa bintana si Yrap. Inutusan ni Tim-ang si Lobo na ihian ang ugat ng naputol na puno at bumalik sa dati ang naputol na puno nang maihian ng alagang lobo. Malakas na nagsalita si Yrap.

"Hay naku, Tim-ang! Luma na yan. May tumulay na sa alambre, galing na din dito si Harry Houdinni. Di na uubra yang gimik mo, pumila ka na lang." ang taray ng dalaga.

Lulugo lugong pumila sa hulihan si Tim-ang. Inabot ng gabi bago pa siya nakaakyat ng ligaw kay Yrap. Ang totoo ay si Tim-ang ang matagal nang gustong mapangasawa ng dalaga. Sinadyang ipahuli ito ng dalaga para tingnan kung gaano katiyaga sa paghihintay ang binata.Ipinaalam iyon dalaga sa mga magulang na agad daw silang papayag kung magagawa ni Tam-ang ang tatlong mga pagsubok. Una na rito ay ang pagpapatayo ng magiging bahay nila ni Yrap na kailangang gawin sa loob ng isang gabi. Kailangang mas malaki ito sa bahay nina Yrap at may dalawang palapag at may malaking puno sa gitna ng bahay para magmukhang tree house. Kinaumagahan ay nagulat ang buong tribo nang makita nila ang isang natatanging bahay na may dalawang papag at may malaking puno sa gitna na may mga baiting para makarating sa ikalawang palapag. Lumabas mula sa bahay si Tim-ang, tinulungan siya niArki, ang diwata ng mga bahay. Kaya ibinigay na ang ikalawang pagsubok.

Ang pangalawang pagsubok ay ang pagbibigay ng dote o bigaykaya na sampung beses ang halaga sa yaman ng pamilya ni Yrap. Umuwi sa Gastiratbu si Tima-ang at pagkaraan ng ilang mga oras ay bumalik ng Damag kasama ang mga tauhan ng Apo Gasti, dala ang sampung sako ng kayamanan. May ginto, pilak, rubi, sapiro, esmeralda, diyamante at iba pa. Nakuha niya ang mga kayamanan sa tulong ni diwatangSalhapi, ang diwata ng kayamanan. Ibinigay na ang huling pagsubok kay Tim-ang.

Kailangang mahuli ni Tim-ang ang mailap na isda ng ilog Dakumburay, ang isdang Tagurugo. Kawangis ito at kakulay ng t*t* ng lalaki, may isang dipa ang haba at may bigat na isang daang kilo. Makikita ito sa pinakamalalim na bahagi ng ilog na lumalangoy sa gabi tuwing kabilugan ng uwan. Mapanganib ang paghuli sa isda dahil matatalas ang ngipin nito at may buntos ng pagi. Napakadulas din ng katawan ng isdang dahil naglalabas ng tila semilya ng lalaki ang mga butas sa balat ng isda. Nagkataong kabilugan ng buwan kinagabihan.

Nagbunyi ang mga taga tribo Damagan nang bumalik sa tribo si Tim-ang na pasan pasan sa isang balikat ang isda Tagurugo. Sa bawat hakbang ni Tim-ang ay bumabaon sa lupa ang kanyang mga paa na hanggang bukong bukong dahil sa bigat ng dala dalang isda. Lumubog sa lupa ang dala niyang isda nang ihagis niya sa di kalayuan ang Tagurugo. Tinulungan ni Anima, diwata ng mga hayop, si Tim-ang na mapaamo at mahuli ang mailap at mapanganib na isda.

Agad na pinag-usapan ang kasal nina Tim-ang at Yrap. Ito ay gagawin sa makalawa simula ngayon. Kinabukasan, isang araw bago ang kasal ni Tima-ang kay Yrap ay sumama ang binata sa panghuhuli ng mga hayop na ihahanda nila sa kasal. Napahiwalay sa mga kasamahan niya si Tim-ang, napagawi siya sa may ilog sa kakasunod sa isang patong bundok. Biglang may malakas na humila sa kanyang bahag pagsapit niya sa malaking bato kung saan madalas siyang magbate. Nabitiwan niya ang ang hawak na pana dahil sa pagkagulat. Bumulaga ang malaking b*rat ni Tim-ang nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Likas sa mga mandirigma ang mabilis at alerting reflexes ay ginawan niya ng isang judo hip throw ang taong yumakap mula sa lilkuran niya.

Napatapat ang ulo ng taong ibabalibag niya sa kanyang malaking pagkalalaki kaya nagawa nitong maisubo ang 1/4 ng kanyang b*rat. Yumakap ito sa ibaba niyang katawan bago tuluyang bumagsak sa lupa. Sumama ang katawan ni Tim-ang na bumagsak sa isang malambot na katawan, nadaganan niya ang taong ibinalibag niya pero diretso pa rin sa pagsuso nito sa t*t* niya. Lumilis ang pang-ibabang suot ng tao. Nakita niya ang makinis na p*ke nito kaya nalaman niyang babae ang yumakap sa kanya kanina. Sinilip niya kung sino ang sumusubo sa b*rat nya. Si Yrap pala, inawat niya ito at itinayo.

"Ikaw pala, mahal ko. Ginulat mo naman ako." ang malambing na sabi ni Tim-ang.

"Naaalala mo ba ang lugar na ito?" ang tanong ni Yrap.

"Oo, dito ako madalas mangisda." ang sagot ni Tim-ang.

"Tama, pero, madalas din kitang makita ditong nagbabate sa likod ng batong ito. Hihihi." ang pambibisto ni Yrap.

Pulang pula sa hiya si Tim-ang. "Ibig sabihin, binobosohan mo ko?" ang tanong pa ni Tim-ang.

"Aksidente ko lang namang napanood. Simula noon lagi na kitang hinihintay dito at nag-aabang sa pagbabate mo. Gusto kong matikman ang malaking t*t* mo at madilig ng masagana mong katas mula sa mala santol mong balls." ang malanding sabi ni Yrap sabay dakma sa tumigas na b*rat ni Tim-ang.

Agad na naghinang ang kanilang mga labi saka sila nagkubli sa malaking bato kung saan madalas na magbate si Tim-ang.

The End.

About cychris

u/cychris
cychris has nothing to say.

More from cychris


  Related Stories

  • Striptease - 1

   Filipino Sex Stories
   Chapter 1 "Hi! Good morning, Ma'am! May I know what you'll be having?" Magiliw na wika ng cashier kay Sheena. "I'd...
   6 minutes
  • Slutty Marie 2

   Filipino Sex Stories
   Tila isang laruan naman na nilalay ng apat na lalake ang seksing dalaga. Agad na tumawag ng isang tricycle ang...
   26 minutes
  • kunwari bulag si hubby 3

   Filipino Sex Stories
   ito ay kathang isip lamang.... Nakaraan.... tumayo si dan at ibinuka ng todo si misis. dahan-dahan niyang ipinasok ang mataba...
   2 minutes
  • Gangbang (Len-Len)

   Filipino Sex Stories
   Tawagin nyo na lang akong Len-Len, isa akong estudyante sa isang sikat na private school dito sa Pangasinan. Marami na...
   7 minutes