May tatlong bapira sa restaurant - mayaman, maykaya, at mahirap.

MAYAMAN: Waiter! One fresh pure blood please? 'Yung medyo mainit pa.

WAITER: Right away sir!

MAY-KAYA: Excuse me, isang order nga ng dinuguan.

WAITER: Ok, sir!

MAHIRAP: Psst! Brad, isang basong mainit na tubig lang ako.

WAITER: Huh? Mainit na tubig?

MAHIRAP: Oo! Nakapulot kasi ako ng modess diyan sa labas, mag tsa-tsa na lang ako!