First day ng klase. Siyempre, magpapakilala muna si titser. Mukhang strikto, terror ala Miss Tapia. Sinulat niya ang pangalan niya sa blackboard. 'Miss Pruke.' pigil ang hagikgik ng mga estudyante, baka mapagalitan sila.

"My name is Miss Pruke. Don't forget. With an R, with an R, with an R!" stress ni titser. "Bukas bago magsimula ang klase, kapag meron akong tinawag, dapat alam niyong banggitin ang pangalan ko ng tama!"

Paglabas ng mga estudyante ng klassroom, inulit-ulit nila sa kanilang isip, "with an R,with an R, with an R."

Kinabukasan, preparado ang lahat sa pagtawag ng titser maliban kay Jhune. Wala namang ginagawa si Jhune sa klase kundi mag-daydream, kaya siya ang napansin ng titser.

"Mr. Resbak!" sigaw ni titser. Gulat na tumayo si Jhune. "Yes ma'am?" "Ano ang pangalan ko?" namamawis sa kaba si Jhune. Nakalimutan niya ang pangalan ng titser. Sabay sabay ang buong klase sa pagbigay sa kanya ng clue. "With an R,with an R, with an R" "Ah!" biglang naisip ni Jhune, "Natatandaan ko na ang pangalan niyo." "Ano?" tanong ni titser.

"Miss Prekprek!"