1. Home
  2. Collections
  3. Ang Lihim Ng Mag-Asawa
Complete Series

Ang Lihim Ng Mag-Asawa

."Mabuhay ang bagong kasal!""Yeeahhh! Wooohooooo!! Swerte mo sa misis mo Allan!""Hahahaha, umpisahan na ang honeymoon!""Magandang lahi mabubuo ninyo n
14 Minutes
.Nakangiti si Mylene habang nagluluto. Magaan na ang kanyang pakiramdam, wala na ang bigat na bumabagabag sa kanya. Tiningnan niya ang oras, mag-aalas
7 Minutes
.Namutla si Mylene sa lalaking nabungaran sa pintuan. Tila bangungot na bumalik sa kanyang alaala kung sino ito."Anong ginagawa mo dito?" pilit nilaka
9 Minutes
.Mali si Mylene. Maling mali!Akala niya ay isang beses isang linggo lang siya dadalawin ni Edmon pero talagang nagkamali siya.Sapagkat isang araw pa l
8 Minutes
.Tanghali na nakauwi si Mylene kinabukasan. Masakit ang kanyang katawan sa pinaggagawa sa kanya ni Edmon.Hindi na niya nabilang kung ilang beses siyan
9 Minutes
.Desidido na si Mylene na gawin ang plano. Pinaghandaan niya ang pagbabalik ni Edmon.Madali naman siyang nakahanap ng mga kakailanganin na kahit mahal
10 Minutes